Ukážka Online kurzu vo vnútri.

A takto ukážkovo vyzerá Online kurz vo vnútri.


Úvod.

uvod

Každý kurz Online vzdelávania začína úvodnými slovami o kurze, inštrukciou ako s kurzom pracovať a úvodným slovom lektorky, kde sa vám stručne predstaví. Takmer celým kurzom vás bude lektorka sprevádzať hovoreným komentárom cez audio-nahrávku.  A pokiaľ radšej čítate, text hovorených slov je uvedený rovnako. V hovorenom komentári je spravidla toho uvedeného viac.


Jednotlivé témy - Moduly.

tema

 

Každá téma –  modul pozostáva z niekoľkých časí v textovej a obrázkovej forme. Obsahuje teoretickú časť a cvičenia. V pravej časti si cez navigáciu môžete vyberať jednotlivé kroky podľa vášho výberu, alebo sa môžete nechať viesť uvedeným postupom. Na začiatok vám odporúčame prechádzať jednotlivými modulmi postupne ako sú uvedené. Na začiatku každej témy si môžete pozrieť obsah danej témy - modulu.

Jednotlivé témy sú vo video prezentácií a môžete si ich kedykoľvek zastaviť , alebo opakovane prehrať. Video si môžete dať na celú obrazovku, aby ste mali lepší prehľad. Takmer celým kurzom vás bude lektorka sprevádzať hovoreným komentárom cez audio-nahrávku.  A pokiaľ radšej čítate, text hovorených slov je uvedený rovnako. V hovorenom komentári je spravidla toho uvedeného viac.


Teória – príklad a ukážka textovej časti.

Bach

Jednotlivé kroky sú popísané detailne a často i s audio-nahrávkou, prípadne videom. Teoretická časť je vo video prezentácií a môžete si jednotlivé stránky kedykoľvek zastaviť , alebo opakovane prehrať. Video si môžete dať na celú obrazovku, aby ste mali lepší prehľad. Takmer celým kurzom vás bude lektorka sprevádzať hovoreným komentárom cez audio-nahrávku.  A pokiaľ radšej čítate, text hovorených slov je uvedený rovnako. V hovorenom komentári je spravidla toho uvedeného viac. Teoretická časť Je doplnená v prípade potreby aj inou audio nahrávkou, alebo videom. Texty sú prehľadné, doplnené mnohým obrázkami. Na začiatku každej témy si môžete pozrieť obsah danej témy - modulu.


Praktická časť – cvičenia.

test

Každá téma – modul je uzavretý praktickou časťou – cvičením, ktoré budete mať, vo väčšine prípadov, ihneď vyhodnotené. V niektorých prípadoch odošlete vypracované zadanie na posúdenie lektorke. Vyhodnotenie správnosti vašich výsledkov si pozriete po odoslaní vyhotovenia cvičenia okamžite, v niektorých prípadoch vám lektorka po odoslaní pošle spätne k zadaniu jej komentár.

vyhodnotenie


Záverečné informácie.

zaverečne informácie
Na záver kurzu sú vždy uvedené záverečné informácie, ktoré vám pomôžu pri ďalšej práci s tou-ktorou témou i materiály na stiahnutie. V mnohých prípadoch kurzov  je pripnutý aj BONUS v rôznej forme.

Posledná zmena: Wednesday, 11 July 2018, 10:40