Časté otázky a odpovede.


Áno, tento typ vzdelávania si vyžaduje byť v pripojení na internet, aby ste mohli byť v spojení s kurzom.
Nie, do kurzu sa môžete prihlásiť kedykoľvek chcete a kedy vám to najlepšie vyhovuje. Stačí si kurz zakúpiť, zašleme vám prihlasovacie údaje a už máte prístup do kurzu neobmedzený.
Nie, v jednotlivých kurzoch máte vždy na konci kurzu potrebné materiály na stiahnutie, ktoré vám uľahčia prácu s danou témou. Môžete si ich stiahnuť do svojho počítača a prípadne vytlačiť.
Akonáhle sa k nám vaša platba dostane, obratom vám zašleme prihlasovacie údaje do kurzu a môžete začať.
Áno, k niektorým kurzom vydávame aj certifikáty z našej firmy. Nie všetky kurzy si vyžadujú vydanie certifikátu. Na kurzoch stanovených pre praktikantov, podľa stupňa vzdelávania, získate dostatočné vedomosti na vykonávanie odbornej praxe i informácie ako začať svoju prax vykonávať.
To závisí od každého jednotlivého kurzu. U niektorej témy je potrebné úspešne ukončiť záverečný test, alebo spracovať pracovný projekt a zaslať na zhodnotenie. U niektorých iných kurzov vám na požiadanie môžeme zaslať účastnícky list. Niektoré témy a kurzy si vydanie certifikátov nevyžadujú.
Takmer v každom kurze je zahrnutých veľa praktických cvičení, na ktorých si overíte či ste pochopili tému správne a poväčšine sú kurzy ukončené záverečným kontrolným testom, alebo vypracovaním projektu. Testy a cvičenia slúžia pre vašu kontrolu a podporu vedomia si, že tému ovládate. Pre vystavenie certifikátu, v prípade, že chcete s danou témou pracovať profesionálne je potrebné vyhotoviť záverečný test, resp. spracovať záverečný projekt aspoň na 80% - nú úspešnosť. Testy môžete niekoľkokrát opakovať, takže sa nemusíte obávať, že by ste to nezvládli. V prípade nejasností vás lektorka vždy usmerní.
Nie, kurz nemáte časovo obmedzený, môžete sa doňho kedykoľvek vrátiť. Zadáte si svoje prihlasovacie údaje a môžete študovať ako dlho chcete.
Naše témy kurzov sú zmerané pre každého, kto má záujem o nastolenie alebo udržanie si rovnováhy a harmónie v živote. Nemusí mať žiadne predchádzajúce odborné vzdelanie. Rovnako sú vhodné pre záujemcov o profesionálny smer v poradenstve pre zdravý životný štýl, alebo na doplnenie si už svojich vedomostí. Kurzy sú spracované tak, aby ste po ich absolvovaní mali dostatočné znalosti na prácu s danou témou v praktickom živote či už v osobnom živote alebo pre prácu a pomoc s inými.
To závisí od toho či sa chcete zamerať na harmonizovanie človeka alebo prostredia. Pri každom kurze pred jeho zakúpením máte dostatočne popísané o aký typ kurzu ide aj čo sa na ňom naučíte, vrátane ukážky kurzu vo vnútri. Ak by ste sa nevedeli rozhodnúť aj napriek tomu, alebo mali s výberom problémy či otázky, neváhajte nás kontaktovať.
Samozrejme, v rámci kurzu máte zahrnuté 2x 30min konzultácie s lektorkou cez Skype, resp. po dohode aj osobne. Okrem toho vám bude lektorka odpovedať na vaše otázky formou emailu.
Áno, v niektorých prípadoch dávame dokonca aj výhodnejšie cenové ponuky pri zakúpení si celého cyklu vzdelávania jednej témy. Odporúčame vám však študovať ich postupne ako idú za sebou, čo sa týka stupňa vzdelávania.
Posledná zmena: Friday, 20 July 2018, 09:36