Kategória Bachova kvetová terapia

Kurzy a semináre

Cyklus vzdelávania o Bachovej kvetovej terapii.
Jednotlivé kurzy a semináre zaradené do vzdelávania online si môžete pozrieť dole.

Bachova kvetova terapia level 1

Základný kurz Bachovej kvetovej terapie.

dr.bachIde o základný kurz o Bachovych kvetových esenciách, na ktorom sa zoznámite s filozofiou Dr. Bacha, ako a na čo je vhodná táto terapia, jej hlavný princíp i využitie. Získate základné poznatky o 38 Bachovych esenciách a ich rozdelenie do skupín. Čo sú typové esencie a ich stručné pridelenie podľa astrológie. Produkty Rescue Remedy –  Krízovú zmes esencií, jej formy aplikácie a ako ich vhodne použiť pre seba i svojich blízkych, priateľov či známych. Teória, veľa praktických cvičení, 6% zľava na nákup esencií po absolvovaní kurzu. Kurz je určený každému, kto má záujem o prácu so svojimi emóciami, alebo sa chce tejto téme venovať.  čítaj viac

Bachova kvetova terapia level 2

Pokročilý kurz o Bachovych kvetových esenciách.

bach2Pokročilý seminár o Bachovych kvetových esenciách, na ktorom si prehĺbite vedomosti o 38 Bachovych esenciách, ich rozdiely, vhodnosť kombinovania či naopak. Všetky ich nuansy pri používaní si ukážeme na praktických príbehoch a príkladoch z praxe. Naučíte sa správne rozlišovať použitie jednotlivých esencií v závislosti od konkrétneho prípadu, na aké indikácie ich môžete použiť.  Naučíte sa ako prebieha konzultácia a práca s klientom a čo k tomu potrebujete. Je to pokročilý kurz a je pokračovaním predchádzajúceho kurzu č. 1 o Bachovych kvetových esenciách, preto je vhodné kurz č.1 mať absolvovaný. Kurz je zameraný na hlbšie poznatky o esenciách a slúži aj ako príprava na prácu s touto témou ako praktikant či poradca.  čítaj viac

Bachova kvetova terapia level 3

Nadstavbový kurz Bachovej kvetovej terapie.

bachkvap.jpgNa kurze prepojíme Bachovu kvetovú terapiu s ďalšími prírodnými systémami, čo vám umožní lepšie odhalenie problémovej situácie a širší záber pomoci pre seba či klientov. Pridáme systém Aura-Soma, aromaterapia, astrológia a čakry. Ich základné princípy, produkty i rôzne spôsoby aplikácií s Bachovymi esenciami. čítaj viac

Bachova kvetová terapia a astrológia.

Bachova kvetová terapia a astrológia.

dr.bachVzájomné prepojenie Bachovych kvetových esencií a astrológie. Základné poznatky o astrológii a jej hlavných prvkov. Ako s horoskopom pracovať, aby ste si vedeli zostaviť vhodný životný elixír z Bachovych kvetových esencií i zostaviť podporný elixír z kvetových esencií pre konkrétnu aktuálnu situáciu. Zvolíte si typovú esenciu. čítaj viac

Bachove kvetové esencie a aromaterapia.

Bachova kvetová terapia a aromaterapia.

dr.bachVzájomné prepojenie Bachovych kvetových esencií s éterickými olejmi. Preberiete základné poznatky o Bachovych kvetových esenciách a aromaterapii. Čo sú éterické oleje, ich hlavné popisy, charakteristiku a pôsobenie v psychologickej rovine a ako ich môžete spolu využiť na harmonizovanie seba či iných. čítaj viac

Bachova kvetová terapia a čakry.

Bachova kvetová terapia a čakry.

dr.bachVzájomné prepojenie Bachovych kvetových esencií s energiou čakier. Preberiete základné poznatky o Bachovych kvetových esenciách a prúdení energie telom. Čo sú čakry, ich hlavné popisy, charakteristiku správneho i nesprávneho fungovania a ako ich môžete harmonizovať pomocou kvetových esencií. čítaj viac